S.O.S. TITANIC!

10. duben 1912.
Dnes je velký den v dějinách námořní plavby. Na svou první plavbu se vydává Titanic, největší a nejluxusnější osobní parník, který do té doby lidé postavili. Na palubě je 2200 pasažérů, kteří jedou ze Southamptonu do New Yorku. Díky důmyslnému systému vodotěsných přepážek je tato loď považována za nepotopitelnou. Někteří si dokonce říkali: Tuto loď nemůže potopit ani sám Bůh! 

14.duben, 23.00 hod.
Titanic obdržel radiovou zprávu „Pozor, ledovce!“ Varování nenalezlo velkou odezvu. Co by mohla udělat troška ledu této obrovské, nepotopitelné lodi? A potom: hora. Ozývají se poplašné zvony. Je slyšet zvláštní skřípot a praskání. Na velitelském můstku panuje čilý ruch. A potom přichází ohromující hlášení: „90 metrů dlouhá díra na boku lodi“. Začíná do ní rychle vnikat voda, a to i přes bezpečnostní přepážky. A voda stoupá a stoupá. 

0.05 hod.
Je 25 minut po kolizi s ledovcem. Ozývají se povely: „Všichni pasažéři na palubu! Spusťte záchranné čluny“. Radista dostal rozkaz vysílat signál S.O.S. „save our souls“ (zachraňte naše duše). Avšak mnozí lidé vůbec nepochopili vážnost situace. Kapela na palubě lodi stále hraje. Mnozí se pokoušejí uniknout ze skutečného nebezpečí předstíranou veselostí. 

Asi 0.30 hod.
„Všichni do záchranných člunů! Ženy a děti napřed!“. Mnoho lidí se zdráhá nastoupit do záchranných člunů. Říkají: „My tady zůstaneme. Jsme tu v bezpečí. Titanik je přece nepotopitelný.“

0.45 hod.
První záchranné čluny se spouštějí na hladinu. Mnohé jsou obsazené jen z poloviny! Řada bezpečných míst v záchranných člunech zůstává neobsazena. Větší část ze 2.200 pasažérů zůstává na palubě, jsou bezradní a zaražení. 2.18 hod. Zhasínají všechna světla na lodi. Titanik se potápí do ledových hlubin Atlantiku a bere sebou do náruče smrti více než 1500 lidí. 

To byl tragický konec lidské domýšlivosti. Mnoho lidí, kteří tehdy byli na Titaniku, mělo spoustu velkých plánů a byli přesvědčeni o tom, že se dostanou v pořádku do New Yorku. Mysleli si: „co by se nám na této obrovské lodi mohlo stát? Nikdo a nic nemůže překazit naše plány!“ Avšak i přesto přišly té noci všechny plány a přání nazmar. Boží slovo, Bible, nám říká: „Pýcha předchází pád …“, Přísloví 16,18. Rozhodující otázkou je pro nás to, zda svěříme svůj život pod Boží vedení nebo zda se budeme sami pokoušet o jeho zvládnutí. Plány sestavené bez Boha končí ve slepé uličce. Jít životem bez Boha je katastrofální. Kdo v něho nevěří a jemu nedůvěřuje, ten se nachází na cestě do věčné záhuby. Bůh ale nabízí zázračnou možnost záchrany. Bible říká: „Věř v Pána Ježíše Krista, a budeš spasen …!“ (Skutky apoštolů 16,31). Bůh poslal svého Syna, Ježíše Krista, do tohoto světa, aby nás zachránil. On je naším „záchranným člunem“. Kdo v něho uvěří, vyzná mu svá provinění a hříchy a předá vedení svého života Ježíši, ten nezahyne, ale získá věčný život. Doplňující otázka: Nacházíte se ještě na „potápějícím se Titaniku“? Nebo již sedíte v „záchranném člunu“? Pokud nemáte úplnou jistotu, pak neváhejte a v modlitbě odešlete své „S.O.S.“ volání Ježíšovi — a to včas, dokud se loď vašeho života nepotopí. V té chvíli, kdy mu předáte svůj život a vyznáte svá provinění, budete zachráněni. „Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši“, (Římanům 8,1). Ježíš vám chce věnovat nový, věčný život. Život bez strachu z budoucnosti, který vám přinese skutečnou radost a štěstí. Chyťte se této nabídky! 

(autor P. Bronclik, přeloženo z německého originálu vydaného společností „Missionswerk Werner Heukelbach, Bergneustadt). Citace podle ekumenického vydání Bible z r. 1985 vydané ČBS roku 1991.


Buďte první, kdo okomentuje “S.O.S. TITANIC!”