KPK -> hlavní stránka iKPK.cz -> hlavní stránka
KPK -> hlavní stránka
KPK
PROJEKTY -> Přehled projektů, na kterých se KPK podílí
AKTUÁLNĚ -> Aktuality, události, články ... NABÍDKA -> Přehled všech věcí k objednání PROJEKTY -> Přehled projektů, na kterých se KPK podílí O NÁS -> Více o KPK KONTAKT -> Napište nám

Projekt Vězeňská misie (1992 - 2018)

Vybráno z dopisů

Jaký máš na to názor:
Čtení evangelia můj život změní, když z něj čteš a věříš tomu tak tě to změní. Ano dotklo se mě to i změnilo, že se cítím jinačí než před tím. Cítím v sobě klid a bez nervů.
Z přiloženého dopisu:
....Proč jsem se dal na tuto cestu? Myslím si, že do teď jsem nejednal správně, ubližoval jsem lidem a to proto, že jsem byl vnitřně slepí a nic jsem necítil. Pak jsem si promluvil s kamarádem, který už má v sobě toho ducha a jeho vede Pán Ježíš. On mi řekl, abych se dal na tuto cestu, modlil se k Ježíši a prosil ho, aby mi odpustil mé hříchy. Potom mi dal také text a řekl mi abych jej vyplnil. Po přečtení Janova evangelia se už cítím jiný, takový volnější a otevřenější. Děkuji, že jste mi pomohli otevřít oči a že mě Pán Ježíš vymění mou duši za lepší a ne ďáblovu. B. J. 1974, vězeň, 19.1.1995


Bible je napsána už několik stovek let. Už tenkrát lidi "špatné" obracela na cestu dobra a hodila se do té doby a hodí se i do doby naší a příští.
Myslíš, že se to vztahuje i na tebe? :
Ano, i na mne, protože jiná správná cesta není než cesta kterou šel Ježíš Kristus.
K. P. r. 1972, vězeň 20.1.1995


Co to znamená být přítelem Ježíše, nebo naopak světa?
Myslím, že být přítelem Ježíše je být část jeho sama, rozdávat to, co on do nás vložil, lásku k bližnímu a dát schopnost rozsévat radost a chuť života.
Jak lze "vidět" Boha -Otce? je to možné i dnes?
Ano, myslím, že kdo věří, pak ano, kdo nechce, nikdy věřit nebude. Nelze nikomu nic nutit, ale ano.
Jaký máš na to názor?
Svůj život musím změnit sama, ale Ježíš mne určitě povede správnou cestou, podle toho co jsem pochopila.
Zda se mě to osobně dotýká, jistě ano, i já jsem zhřešila a může mi být odpuštěno, jako bylo odpuštěno jiným. H. P. 1965, 23.2.1995 - vězeň


Jaký máš na to názor:
Lazara: Byl jeho duch /Lazara/ v nebi či kdekoliv jinde. Já ale nevěřím v posmrtný život, ale věřím ve vzkříšení - je má víra správná?
Ježíše: Zdali je jednorozeným Synem Boha, jestli On sám je Bůh a jestli existuje Trojice.
Protože se domnívám, že žádná náboženská společnost nemůže vědět zdali existuje Trojice či ne. Vždyť jsme jen lidi a Bůh je Duch, je to tedy vyšší forma života, vyšší než člověk a je naším očím neviditelná. V. V. 1955, 16.8.1996 - vězeň


Dopis přiložen u kursu:
....Možná, že si ani nedovedete představit co pro mě takové zjištění znamená, vím že již nejsem sám, že je někdo kdo mě má rád. Pro mě je toto zjištění obzvláště radostné, od útlého dětství jsem byl vychováván v dětském domově a od mládí jsem vesměs ve vězení. Do dnešního dne jsem neměl nikoho s kým bych se mohl podělit o své pocity, ale dnes již vím, že vše mohu prostřednictvím modlitby říci našemu Stvořiteli, který ví jak moc toužím po pravé lásce a porozumění.
I když já osobně jsem teprve na začátku cesty která je pro mne velice těžká i přesto se snažím svým chováním ukázat komu jsem začal a chci sloužit. K. W. 1966, 24.9.1996 - vězeň


Lukáš:
Ano, poznávám sám sebe jako hříšníka, velikého hříšníka! Dnes 19.5.96 jsem to Pánovi veřejně vyznal při shromáždění BJB zde ve věznici v Horním Slavkově a tím jsem se zavázal našemu Pánu J.K. k tomu, že jej chci následovat po celý život. Nikdy v životě jsem nezažil větší pocit štěstí a radosti.
Ó, díky Pane .
Na jiné straně: Dne 19.5.96 jsem na shromáždění BJB zde ve věznici složil slib Pánu Ježíši Kristu, našemu Spasiteli, vyznal jsem všechny své hříchy a poprosil jej, zda-li bych se také já mohl stát jeho učedníkem. Každý den se nyní modlím a děkuji Pánu za vše co pro mne činí. Vždy, když si vzpomenu na Jeho slova "Bůh k nám tak projevuje lásku, že dal svého Syna za nás a naše hříchy", tak jsem tajně plakal, jelikož nikdy jsem nezažil takovou radost, jaká se prostě nedá slovy vyjádřit. Jsem šťastný, nejšťastnější člověk, díky Pane, díky! Nyní se modlím za Vás, za to že jste mi poskytli všechnu tuto radost i za své přátelé bratry ze shromáždění zde ve věznici, tak jako oni se modlí i za mě. Děkuji Pánu Ježíši, že za mne zemřel a vzal na sebe moje hříchy.
Vyznání Pánu
Děkuji Ti pane, za tuto radostnou zprávu, kterou jsem od Tebe přijal, děkuji Ti za to, že jsi mne vyvedl z temnot a dal mi své světlo, aby jsi mne zachránil před věčnou temnotou. Otevřel jsi mi cestu a dal jsi mi novou naději na krásný život ve tvém jménu.
Děkuji Ti Bože, za Tvého Syna Pána Ježíše, který za mne zemřel na Golgotském kříži, abych i já, velký hříšník byl spasen. Moje bolest je malá, nicotná, proti utrpení Pána Ježíše našeho Spasitele a Zachránce. Díky Pane.
Vlastní vyznání Pánu Ježíši a pokorná prosba:
Pane Ježíši
Mám toho mnoho na srdci, co bych Ti chtěl říci.
Ale nemám to komu sdělit.
Ale vždyť Ty mne dobře znáš.
Znáš vše, znáš moje otázky a má přání kterých jsem plný
Znáš i mé problémy i moje skromné sny.
Cítíš, když mám strach a žal, Pane.
Dnes jsi mi pověděl: "Vždyť moje dveře nejsou zavřeny"
Proto u nich nyní zvoním - prosím, otevři mi Pane.
Prosím, dej mi odvahu to dělat znovu, i tehdy když se myslím, že mne neslyšíš.
Pane, prosím dej mi, abych se naučil k Tobě pokorně se modlit a žít tak, jak žil Pán Ježíš Kristus
Mám toho ještě moc na srdci co bych Ti chtěl říci.
Díky Pane, že jsi mne vyslyšel.
J. H. 3.6.1996-vězeň


Lukáš :
Strana č. 16:
K tomu bych měl opět pár vět z učení Gautama Budhy. Nejde jen umět zpaměti, ale umět použít a věřit. Vždyť se říká a je o tom i pojednání - Mládí a život Ježíšovo - že žil a byl vychován v Tibetu. Měl jogínské školení.
Strana č. 33:
Nejde jen o recitování veršů? Jde o hlubší smysl, vždyť co verš to moudrost a návod jak žít a jednat. Škoda jen, že se tak nerozebírá i Starý zákon se všemi verši včetně Šalomounových a Přísloví. Pěkně prosím, proč z tak krásné knihy co jste mi darem poslali vypadly Žalmy!? je to škoda. V. Š. 1947, 15.7.1996


Chcel by som Vám poďakovať v mene Ježíša Krista za zaslané Božie slovo. Tak isto by som Vám chcel poďakovať za mojích bratov, ktorím táto literatúra konečne otvorila oči, tak ako mne. Som rád, že prinášate Božie svetlo i sem za pomoci Pána Ježíša Krista. Chcel by som Vám poďakovať aj za tých, ktorý priali Ježíša Krista ako svojho osobného Spasiteľa - 7 ludí. P. P. - vězeň,19.8.1996


Po dnu křtu jsem nebyl schopen vůbec psát. Protože jsem stále myslel na laskavost a lásku našeho Pána a děkoval jsem mu za svoji spásu. Se mnou přijalo Pána pět brášků z oddílu, kteří Jej nalezli. Díky bráškům z BJB Sokolov, našemu bratru Luďkovi Šípovi a díky Vaši literatuře, jež sem přinesla "Světlo světa". J. H. - vězeň, 10.9.1996

Dňa 28.7.1996 - 17.OOhodin.
"Som prial na shromáždeni tu vo veznici Ježíša Krista za Svojeho Páma a osobného Spasiteľa. Môj život pred tím nebol ničím. Teraz som objevil samého seba.
Mám pocit sily pretože Láska Pána ma vedie k tomu, čo som pred tým nikdy nepoznal." Ďakujem Ti Pane Bože. P. P. 1963, 9.9.1996 - vězeň


Lukáš:
str.9: Když vstal z mrtvých Pán Ježíš řekl učedníkům: Dotkněte se mne a přesvědčte se. Duch přece nemá maso a kosti. Z toho vyplývá, že ti kteří budou mít věčný život dostanou dokonalé tělo z masa a kostí jako Pán Ježíš. Tak jsem to pochopil z verše Luk.24,39.
str.16: Dne 25.srpna jsem byl pokřtěn z dalšími čtyřmi bratry tady ve Slavkovské věznici. Byla to pro mne největší událost v mém životě. Jsem rád, že Pán Ježíš na mne tak zapůsobil, že jsem došel k tomuto rozhodnutí. Každý den si připomínám slova Pána Ježíše "Zapři sám sebe a následuj mne". Hodně špatného jsem už v sobě zapřel. Chtěl bych umrtvit v sobě všechny špatné sklony které mne svazují se satanem. Jsem si úplně jistý že s pomocí Pána Ježíše to dokážu. Děkuji i Vám z KPK za ten krásný kurs který mi hodně pomohl. str.22: Ano poznávám sám sebe jako hříšníka který potřebuje Boží milost a odpuštění. Pán Ježíš mne našel zuboženého a nemohoucí. Jsem mu za to vděčen a držím se ho pevně za ruku. Chci se co nejvíc zapojit do Boží služby.
str.26: Souhlasím s tím, že obrácení může být ihned. Ale každý člověk je jiný. Já sám jsem své obrácení prožíval pět let!! Byl jsem tak svazován hříšnými sklony, že už jsem přestával doufat že se mi to povede. Když jsem se dostal z jedné závislosti dalších pět mne vždy stáhlo pod hladinu. Měl jsem takový vztek nad svou nemohoucnosti, že jsem chtěl spáchat sebevraždu. Ale přesto jsem prosil a vyznával své viny. Teď již jsem zachráněn a prožívám velkou radost. Děkuji Pánu Ježíši za jeho lásku ke mně a jeho milosrdenství. Vím, že bez něj bych to nikdy nedokázal. Haleluja budiž chvála.
str.33: Děkuji Pánu Ježíši že mne zachránil skrze svoji oběť na kříži. Jeho nesmírná láska a milosrdenství mne vysvobodily z rukou zla. Rozhodl jsem se, že budu jeho věrným služebníkem. Jemu patří čest a sláva na výsostech. V. B. - vězeň, 14.10.1996

Děkuji za literaturu a časopis Ethos v němž pod nadpisem "Však zítra je také den" se pojednává o LENOSTI, a vše co z lenosti vyplývá - např., strach a zbabělost atd. Pozorně jsem si tento článek přečetl a zjistil jsem, že mívám pocity strachu a že jsem zbabělec. Jsem Vám vděčný za tento článek, neboť odhalil mé slabiny. Vezmu si z něj poučení!
V. V. - vězeň, 8.8.1996, dopis přiložen u kursu 1.-2.

Dnes patrím medzi najšťastnejších ludí na svete. Dnes 25.8.1996 som prial v Kristu Ježíši krst ponorením. Môj ďaľší život chcem darovať len šíreniu evangélia, ako to robyli Ježíšovi učedníci. Nech každý spozná nekonečnú lásku nážho milého Pána Boha. Ďakujem Vám s celého srdca, že ste mi vašimi biblickými kurzami otvorili oči a vnesli do mojej duše svetlo, začo ďakujem Pánu. P. P., vězeň, 29.8.1996


I přesto že jsme ve vězení, našli jsme si cestu k našemu Pánu Ježíši a otevřeli jsme mu svá srdce. Snažíme se změnit naše životy k radosti Pána Ježíše a proto máme zájem o prohloubení znalostí a vedení. Děkujeme Vám za poskytnutí pomoci. Prosíme Pána Ježíše ve svých modlitbách o vytrvalost a pokoru. K. W. a J. H. vězňové 3.9.1996


..Musím se Vám přiznat, že zatím na mne zapůsobil apoštol Pavel. Asi je to tím, že jsem taky vězněm a tak jeho dopisy z vězení které psal jsou pro mne velmi důležité! Obdivuji apoštola Pavla ža dokázal z tohoto prostředí psát tak poučné listy plné povzbuzení, také rady do duchovního ale i normálního života má Pavel vždy po ruce. Využiji této krásné knihy k tomu, abych se co nejvíce dozvěděl o Pánu Ježíši a tak si Ho zamiloval ve svém srdci. V této oblasti mám velkou ztrátu tak díky této knize to začnu dohánět. Pavlovi listy a Skutky apoštolů bych četl od rána do večera. V. B. - vězeň, 26.9.1996


Kurz Jan :
Jaký máš na to názor:
Bible mi dává duševní pokoj a sílu. Pomohla mi otevřít oči a tak změnit mnoho názorů na podstatu věci, skutečné lásky a skutečné čistoty ducha.
Myslíš, že se to vztahuje i na tebe? :
Ano, protože i já v něj věřím a rád bych následoval Boží vůli a případné překážky s pomocí Krista tak překonal. B. M. 1969, 29.7.1997, vězeň


U předposlední odpovědi jsem napsal změní a mám na mysli, že čtení evangelia a víra v Pána Ježíše můj život změnila. Dotýká se mně to v tom smyslu, že věřím učení Ježíše Krista.
M. O. 1976, 22.10.1997, vězeň


Lukáš 5,20: Když viděl jejich víru, řekl tomu člověku: "Tvé hříchy jsou ti odpuštěny". Zde jsem se chtěl zeptat, zda je možné skrze víru jiných dostat odpuštění hříchů? Anebo zde je to myšleno jinak, například že tu víru musel mít i nemocný?
Zda je nutné se modlit před a po jídle? na základě Písma, a jestli se dá považovat to za hřích když tak nečiníš, nemodlíš se?
Já sám mám v této otázce naprosto jasno, jen bych potřeboval to více vysvětlit na základě Písma pro spoluvězně.
Str.22: Ano, poznávám a čím více poznávám Ježíše tím se mi zdá, že i každá maličkost které jsem doposud nevěnoval pozornost ani nemyslel že je to hřích, se stává pro mne hříchem.
I když tady není moc velký prostor abych dělal nějaký hřích, co lidi považují za hřích, přesto každý den se najde toho tolik za co musím prosit o odpuštění.
Je smutné, že i já jsem potkal zde takové lidi, že před soudem se modlil přímo na kolenou až jsem se radoval za toho člověka, ale když se vrátil ze soudu nadával moc škaredě na Boha, neboť dali mu hodně u soudu. Bylo mi smutno protože jsem se za něho modlil před soudem i já... Ale měl jsem i jiný případ, dali mu málo, počítal mnohem víc, nevěřil v Boha, ale modlil se před soudem aby mu pomohl. Když přišel ze soudu ještě si na to párkrát vzpomněl, ale pak už Boha nepotřeboval, přece už víc dostal nemohl... Nechtěl bych ukončit na smutném, měl jsem tady přítele, modlili jsme se spolu, uvěřil v Boha tady v kriminále i když předtím moc popíral Boha. Po soudu nenadával, modlili jsme se dál a nespojovali jsme Boží věci s lidskými výhody tady na zemi.
Str.33: Je to moc užitečný kurs, hlavně pro zamyšlení se nad Božím slovem, nejde ho jen tak přeběhnout a opsat odpovědi, myslím, že je užitečné několikrát se pozastavit a probrat si to, je potřeba více času abych si mohl vrýt do paměti některé pasáže. Myslím, že po opravě projdu si všechno znova. Některé otázky bylo dost složité pochopit pro mne. Jsem Vám moc vděčný za Slovo které se rozsévá i do mého srdce skrze vás. T. V. 1971, 26.3.1997 - vězeň


...Když jsem přišel ze soudu byl jsem silně rozčílený, nadával jsem na všechno a všechny, nemohl jsem kontrolovat svoje emoce. Odpoledne téhož dne jsem dostal Váš milý dopis a ještě jeden od br. M.Vašíny /evangelický farář/, oba dva začínali slovy "Milý bratře Vitalií". V tu chvíli jsem měl pocit, že sám Ježíš ke mě promlouvá skrze Vaše dopisy, začal jsem se stydět za předchozí nadávky. Pochopil jsem, že Ježíš je se mnou i tehdy když já o tom začínám zapomínat. Jako Petr jsem šel po vlnách, měl jsem před sebou jen Ježíše, ale když jsem si začal všímat větru a bouře - lekl jsem se a začal se topit. Ty malověrný, proč jsi pochyboval? Jakoby ke mě patřily tyto slova, jakoby mě oslovovaly, když jsem četl v dopisech "Milý bratře". Věřím, že to nebyla náhoda a mám další ponaučení a pootevřené oči. I Vás prosím o přímluvy v modlitbách, věřím v jejich moc a chci co nejméně pochybovat.
....Vaše dopisy pro mě znamenaly mnoho, neboť jsem v cizině a daleko od rodiny, manželky a dítěte, kterým nechci zatím oznamovat. Není to vše lehko snášet, ale Bůh a vy zmírňujete a pomáháte vše důstojně vydržet v souladu s Božím Slovem.
V. T. - vězeň, 9.1.1997


...Píší Vám také proto, aby jste věděla, že i nadále pokračuji v započaté cestě po které jsem se vydal díky Vaší obětavé pomoci a trpělivosti. Jsem rád, že jste mi ukázala směr, ten správný směr, který vede k radosti a uspokojení. To co jsem se díky vašemu kursu naučil si nenechávám jen pro sebe, ale dělím se o své poznatky s dalšími vězni a tak Vás jistě potěší, že jeden z nich projevil zájem o studium. K. W. - vězeň, 13.1.1997


Dopis u objednávek Lukášovo evangelium
Jsem ve vazbě již rok a před čtyřmi měsíci jsem byl přestěhován na celu, kde jsem se setkal s jedním křesťanem, který mě seznámil s Kristovým učením a s vírou vůbec. Také společně chodíme na procházku s přítelem z jiné cely a ten mi zase dal Váš Biblický kurs a jiné podobné knihy. M. O., 13.11.1997


Z Ob.č.10 :

...Všichni mne opustili a zranili, Otec náš milosrdný a milující, mne však pozvedl nade vše a vytvořil nové podmínky pro život a službu.
...Spojil mne s prima křesťany s kterými si dopisuji a starají se o mne.
...Jinak jsem zde na cimře zavedl čtení z Bible nahlas a pokouším se o výklady a Pán mi v tom žehná. Nikoliv v tom, že se zde lidé obracejí, ale je mi dávána moudrost v dané chvíli Duchem svatým. F. V. - vězeň


Děkuji Vám za zaslání Oběžníku č.8. Věřte, že mi to spravilo radost. ...Zde ve Valdicích jsem ve styku s několika bratry v Kristu. Nezůstáváme v počátečním učení o Kristu, ale směřujeme k dospělosti. Celý svůj život jsem oddal do rukou našeho Pána, Ježíše Krista. Děkuji Otci našemu a Pánu Ježíši, že mé kroky vede Duch svatý a věřím, že má víra a láska v Pána Ježíše mi pomůže překonat tyto těžké chvíle....
Opustit slovo Boží znamená ztratit pravdu. Neznat pravdu znamená zabloudit.
S. L. - vězeň


Co mám prosím Vás dělat. Chtěl bych moc a moc přijmout Ježíše, ale stále se mě snaží zmocnit náš nepřítel Satan. Vždy v noci se mi zdají násilnické sny plné samé brutality. Vždy se z tohoto snu probudím a potom brečím. Co mám prosím Vás dělat?
S. M. - vězeň, z dopisu 19.4.1995


...Mám obrovský zájem stát se věřícím. Mám zájem číst o Kristu a Bohu, seznámit se, jak Bůh stvořil zemi, lidi atd. Proto chci s vámi spolupracovat, udělám všechno co je v mých silách. Nemám možnost si koupit Bibli, nemám co kouřit, natož si koupit Starý a Nový zákon. Děkuji vám za ty knížečky, mám obrovskou radost, že jste mi je poslali. Pro začátek jsem lecos pochopil a věřím, že to se mnou bude lepší a lepší. 26.5.92
Obdržel jsem od vás Nový zákon, za který vám upřímně děkuji. Den co den si čtu a co mi dřív nebylo jasné, to teď chápu. Ježíš Kristus trpěl a vzal na sebe naše hříchy, abychom měli věčný život a Boží království. Za tu dobu, co mám Nový zákon jsem se mnohému naučil a porozuměl, díky vám a Ježíši. Děkuji vám za všechno co pro mne děláte a hlavně za to, že jste mi ukázali cestu k Pánu Ježíši, našemu Spasiteli. 18.6.92
Z. B. - 1966 - České Budějovice


...Bůh oslovuje hříšníka a vězte, že já jim vskutku jsem. Jakkoliv očištěn krví našeho drahého Pána Ježíše /a já upřímně věřím, že jsem/ zůstávám mnohé dlužen lidem - tedy svým bližním. Můj současný pobyt ve vězení skýtá jen velmi omezený prostor v tomto směru, a tak jediné, čím bych si přál přispět ke společnému úsilí ať již modlitbami, nebo občasným šířením vašich evangelizačních materiálů.
...Již v průběhu vašeho kursu evangelia Janova, který byl pro mne nejen zdrojem úžasného poznání pravdy a smyslu života, ale především obdobím veliké radosti ze společenství s vámi, posílení v okamžicích smutku a opuštěnosti. Věřte, že je velmi nesnadné vymanit se z těchto pocitů v tak silné koncentraci zla a temnoty, jíž beze sporu vězení vždycky bylo a je. pro mé spolutrpící, včetně časopisu Pro každého. J. B. - 1947 - Valdice, 12.4.93


Krásně vypracovaný kurs - ukázky odpovědí:
Je možné mít pokoj za všech okolností? Jan 14, 15-31:
..každý křesťan, který opravdově přijal Ježíše má pokoj za každé situace. Má pokoj proto, že obdržel Ducha pravdy a je šťastný i při nejhorších chvílích. Ví, že i kdyby po něm plivali a u lidí byl nejhorší, je tu někdo jiný a mocný kdo o něm ví a chrání ho od zlého.
Podle Jana 14,1-14, jak lze vidět Boha - Otce?:
Boha nikdy nikdo, neviděl, ale může cítit Jeho přítomnost pomocí Ducha svatého. Když věříme v Ježíše, On nás nezapře a Bůh o nás též ví. Cítíme Jeho společenství.
V. C. - 1973 - Valdice


...Děkuji za váš dopis a tiskoviny, které jste mi zaslali. ...Vím, že pouze opravdovou vírou dojdu ke spasení, ale stále myslím na to, že skrze víru v Boha, člověk uvěří sám v sebe aniž si to uvědomuje a vše co se mu podaří připisuje Boží moci, ale ve své podstatě se mu daří díky sebedůvěře, kterou získal vírou. D. V. - 1968 - Plzeň


...Venku jsem nevěděl, že existuje učení Ježíše Krista. Byl jsem hříšný, až jsem se dostal do Olomoucké věznice. Až zde jsem poznal učení Ježíše Krista. Denně se modlím k Bohu, aby mi odpustil všechny mé hříchy. Šířit učení Ježíše Krista je to nejpěknější co jsem poznal ve svém životě. Moc mně mrzí, že jsem o našem pánu nevěděl dřív. Nemusel jsem se sem vůbec dostat. na cele jsem s jedním věřícím, který mně k Pánu Bohu dovedl.
F. B. - Olomouc


...Děkuji za modlitby za mne. Já se modlím velmi často a děkuji Pánu Ježíši za vše, co pro mne udělal, neboť On je pro mne všechno. Navštěvuji zde kurs Bible kam chodí 7-10 odsouzených a mají zájem o váš kurs, proto žádám o zaslání 10ti ks letáčků KPK.
..Jsem velmi rád, že jsem do svého života přijal Ježíše Krista, neboť mně je ve všech situacích oporou a záštitou. I když mám slabosti, prosím Pána o sílu, jak je přemoci. Modlím se za vaši práci a za hodně lidí, které znám, aby našli pokoj s Bohem a Ježíš Kristus byl jejich osobním Spasitelem a odevzdali mu své srdce jako já. F. B. - 1946 - Opava, 13.6.92


...Jsem velmi rád, že jste mi a mé manželce zaslali velmi hodnotnou literaturu. Byla to pro mne velká pomoc, neboť jsem se v posledních dnech dostal do osobních problémů. Vaše zásilka a především Váš dopis, mne velmi potěšily. Modlil jsem se k našemu Otci pánu Bohu, aby mi pomohl se vzchopit a pokračovat dál. Pevně věřím, že mne vyslyšel, neboť téhož dne přišla vaše zásilka. F. J. - Ostrava


Výňatky z životopisu : V 17ti jsem šel poprvé za mříže do výkonu trestu pro mladistvé za krádež. Po ukončení trestu jsem byl na svobodě 6 měsíců a 4 dny a opět jsem šel za mříže na 4 roky. Byl jsem však propuštěn na amnestii v roce 1990. Ze začátku jsem sekal dobrotu, ale ocitl jsem se v partě kluků a zase jsme kradli. Mněl jsem štěstí, na svobodě jsem vydržel 10 měsíců a zase jsem šel za mříže. Chtěl bych dodat, že do té doby jsem nevěděl, kdo vlastně je ten Ježíš Kristus, opravdu jsem nevěděl, že je to Syn Boží. V tomto trestu jsem se skamarádil s jedním klukem, který nevěřil v Boha, ale v satana. Za krátko jsem také uvěřil v satana a nosil obrácený křížek na uchu. po několika dnech, jsem měl zlí sen o satanu, nemohl jsem spát. Prosil jsem Boha, aby mě ten satan nechal na pokoji. Po těch hrozných snech, jsem se začal každý večer modlit a modlení mně velmi pomáhalo, ty sny se ztratily. Později jsem se dostal na trestní oddíl, kde byl i můj bratr. Brácha měl na polici samé Bible a evangelium podle Jana a knížečku Ježíš. Začal jsem si to číst. Měl jsem při tom úzkost v srdci, ale četl jsem si dál každý den. Přemýšlel jsem o minulosti, co jsem vyváděl. Ježíš mi ukázal novou cestu života. Teď už vím, kdo je to Ježíš Kristus a za to moc děkuji Bohu Otci. ....Dva kluky, kteří věřili v satana jsem přivedl k Ježíši. Děkuji za to Pánu Bohu. H. R. - 1968 - Plzeň


..Děkuji vám za dopis, vaše odpovědi jsou pro mne zcela pochopitelné a děkuji za jejich zodpovězení. Mrzí mne, že toho správného poznání jsem dosáhl až nyní a zde.
H. P. - 1967 - Valdice


..Pocházím z rozvrácené rómské rodiny, od 8mi let jsem vyrůstal v dětském domově. Žil jsem nejhorším způsobem života, jakým jen člověk může žít... Z nezasloužené milosti Boží, jsem se zde /ve vězení/ potkal s Ježíšem. Který to byl den, to přesně nevím. Ale byl to ten nejnádhernější den v mém životě. Potkal jsem se s Tím, co dělá člověka člověkem. Již několik měsíců navštěvuji kurs ve vězení "teologický seminář". Pán mne uznal vhodného k tomu, a povolává mne do služby jako kazatele. Mám za to, že je to úžasná pomoc pro mne.
H. M. - Ostrava


arch č.4, otázka: "Následuj mne" - Myslíš, že se to vztahuje i na tebe?
Myslím že ano, a proto chci dát celý svůj život do rukou Ježíši Kristu. .... Jsem velice rád, že jsem se s Vámi mohl skrze tyto archy spojit a s velkým nadšením zaslat Vám své myšlenky skrze Pána Krista Ježíše. Ale mrzí mne, že tento čtvrtý arch je poslední a že se pravděpodobně rozloučíme. Přesto Vám z celého srdce mnohokrát děkuji za Vaši trpělivost a ochotu k vězni.
..Moc rád bych si přál být vám prospěšný... Jsem vám velice vděčný a zavázán, že jste mi otevřeli pohled na Ježíše. Stál jsem na křižovatce rozdělených cest a vy jste mi ukázali pravý směr cesty kudy se mám vydat. Je pravdou, že docela tenoučký paprsek světla prorazí i tu nejhlubší temnotu a to jste učinili u mne. Byl jsem zaslepený chamtivostí, mstivostí, lhář a posměvač. A dnes toho plně lituji jak jsem mohl být tak namyšlený a hloupý. Já byl vždycky tvrdý i na lidi a dnes jsem poznal, co je to přátelství a láska.... H. V. - 1958 - Příbram


Jsem upřímně rád, že jsem se s vámi dostal do kontaktu prostřednictvím svého spoluvězně, který mi pomáhá najít správný směr a nalézt Pána Ježíše Krista. I když si myslím, že jsem se celý Pánu Ježíši se svým problémem nesvěřil, a to je narkomanie. Je to svinstvo, ale někdy na tuto drogu /pervitin/ dostávám chuť. Tuto chuť však okamžitě ztrácím při otevření knihy Nový zákon. Proto mne poutá čím dál víc.... J. L. - 1964 - Opava, 4.6.92


Jsem římskokatolického vyznání, ale o Ježíši Kristu toho vím velmi málo. Proč by se ze mne, obyčejného zločince nemohl stát řádný křesťan a jít cestou pravdy Boží. Vždyť i mně může být jednou odpuštěno a může se ze mne stát řádný věřící člověk.
..Při četbě křesťanské literatury jsem dospěl k závěru, když mohl Ježíš Kristus zemřít na kříži, za nás všechny hříšné, tedy i za mne, tak proč bych já nemohl přijmout z rukou Božích skrze Ježíše Krista Boží lásku a odpuštění, aby se mohl naplnit můj způsob života jak zde ve vězení, tak i v mém dalším životě. M. F. - Ostrov nad Ohří -1953
..Jsem zde vězněn zcela právem za své hříchy, ale srdcem jsem vězněm Pána Ježíše Krista na celý život. Díky Pánu vidím cestu pravdu a život ze svého hříchu, z kruhu svého bludného myšlení. ...dále si píše o křesťanskou literaturu do vězeňské knihovny i misijní materiály pro spoluvězně. (8.3.93)
Děkuji za vyslyšení mojí prosby a zaslání evangelizační literatury a krásný NZ s výkladovými poznámkami. Literaturu jsem ihned použil a jeden vězeň využil Vašeho kursu a dostal na něj ihned odpověď...Děkuji, že i do této hlubiny špíny největší jste se nebáli šlápnout. Děkuji Bohu za vás a vaši pomoc při vyučování růstu našich osobností ze Slova pravdy, které do nás zasel Ježíš Kristus s pomocí Ducha svatého. (24.3.93) ..S touhou mít celé srdce uvězněné v Ježíši Kristu Váš bratr vězněn na těle za své viny ... P. V. - Příbram


Vše jsem si napřed důkladně promyslel, než jsem se odevzdal Bohu. Teď vím, že jsem udělal správný krok, hodně dlouho jsem bojoval sám se sebou, ale vše snáším mnohem lépe, jsem opravdu velice šťastný a strašně děkuji Pánu Bohu. Ani nevím, jak mám vše vyjádřit, nedá se to napsat slovy, co já cítím k Ježíši Kristu. Přišel jsem k tomu jak slepý k houslím, ale jsem velice rád. Nikdy Boha neopustím a chci ho následovat. Š. P. - Ostrov n.O - 25 let


Jsem zavřený v kriminále za to, že jsem hřešil, a proto jsem prosil našeho Pána o odpuštění a on mi je dal. Začal jsem zde vyprávět o našem Pánu a co on pro nás činí a učinil. Jsou sice situace, kdy mi dávají otázky na které jim zatím nedokážu odpovědět, ale věřím našemu Pánu, že mi časem dá tu moc, abych jim na vše dokázal odpovědět, na vše, co se týče Božího slova. Š. V. - Č.Budějovice -24 let


Děkuji vám za zaslání Bible, měl jsem velkou radost, hned jsem ji začal číst. Děkoval jsem za to našemu Pánu Ježíši, že mě tady nenechá napospas Satanovi. Mrzí mě, že jsem Pána Ježíše poznal až zde. Já kdybych o něčem takovém věděl, tak bych začal chodit do některého sboru a modlil se a zpíval písně o našem Pánu Ježíši Kristu. ... Zde mě Pán umístil na správné místo k člověku věřícímu, který mně začal vyprávět o našem Pánu Ježíši. Moc jsem mu za to vděčný. Po jeho přeložení mi na celu dali dva nekuřácké kluky, tak jim čtu o našem Pánu a moc je to zajímá. Když něco neví, tak se mě zeptají a já se jim to snažím vysvětlit. Šířit učení o našem Pánu je to nejpěknější, co může v životě být. U. I. - Olomouc


Z kursu:
Už od malička se zajímám o Ježíše, ale nevím jak k němu mám přistoupit.
K. R. - 1974-vězeň


Až do svých 23 let jsem žil život bez Boha, život, který byl sobecký, plný hříchu a ve kterém jsem ubližoval každému kolem mne. Pak ve věznici v Českých Budějovicích prostřednictvím bratra kazatele jsem se setkal s Pánem Ježíšem, Jeho láskou a vším co pro mne osobně vykonal a podstoupil na Golgotě! On mne zachránil a já jej přijal za svého Pána a Spasitele!
...Děkuji našemu Pánu, že na cestě poznávání mi pomáhá i prostřednictvím vašeho kursu.
...Děkuji i za vás, za vaši službu, za řádky a kurs, kterým mne Pán povzbudil a kterým mne dal radost a sílu k dalšímu poznávání pravdy.
Opsáno z kursu:
Udivuje tě, že se Ježíš ve druhé kapitole rozhněval? :
Přemýšlel jsem o tom a často slyším různé názory na hněv Pána Ježíše i mne samotného to udivilo, ale také si uvědomuji, že na rozdíl od nás lidí, Ježíš, i přesto že se rozhněval, nezhřešil ani slovem, skutkem či myšlenkou. H. R. - Příbram - 1967


Děkuji Vám za Vaše řádky, za literaturu a kurs. Děkuji za Vás našemu Pánu za lásku a milost, za požehnání, kterého se mi skrze Vás, Váš kurs dostává. Toužím více a více poznávat našeho Pána a děkuji za každičkou příležitost se s Ježíšem Kristem setkat, poznávat Jej a následovat ! H. R. 1967 - z dopisu při ukončení kursu


Děkuji našemu Pánu Ježíši Kristu za Vás, za Vaši službu, za povzbuzení a posilu, které se nám zde dostává skrze Vás a Váš kurs podle evangelia Jana. Je toho tolik, za co bychom mohli děkovat a chválit Pána Ježíše Krista a já jsem Mu tolik vděčný, že mne našel v bahně starého života a zachránil mne! H. R. 1967 - z dopisu při objednání kursu Lukáše


Děkuji za tento kurs, který mě opět přivedl na cestu ke Kristu. Budu se velice těšit na další díl. T. M. - 1965 - Příbram


Prosil jsem Pána Ježíše, aby mě osvobodil z mého otroctví cigaret. Byl jsem silný kuřák a Pán Ježíš mé prosby vyslyšel a já nemám už ani o cigaretách potuchy. Zbavil mne závislosti a osvobodil z otroctví jednou provždy a to bez nejmenšího trápení. Absolutně mě už cigareta vůbec neláká, ani po ní netoužím. Když jsem to zkoušel kdysi sám, byla to hrozná muka a vydržel jsem to tři dny. Teď od prvního okamžiku svoboda. Je to úžasné jak Pán osvobozuje. Děkuji mu za to denně ve svých modlitbách.
T. M. - 1965 - Litoměřice - z dopisu u kursu Lukáše


...Děkuji Vám ze srdce za knihy, za krásný dopis a Biblický kurs. Tento kurs mi velmi pomohl se přiblížit k Pánu Ježíši. K. V. - z dopisu 17.5.1994


K. V. - Stráž p.Ralskem - z dopisu....Začnu tímto, co jsem začal dělat tento kurs tak se obrátilo k Pánu Ježíši Kristu 10 vězňů. Tady ve vězení by přijali křesťanskou literaturu někteří vězňové, zde Vám uvádím některá jména a adresy na které můžete zaslat knihy. Tito vězňové tyto knihy přijmou velmi rádi. ....Vězňové touží poznat našeho Pána Ježíše Krista.
K. V. - Stráž p.Ralskem - z dopisu


Lukášovo evangelium:
Váš kurs mi pomohl strašně moc. Moc děkuji jak Vám, tak i Bohu za tento kurs. Chtěl bych se více dozvědět a měl bych návrh, zda-li by se mnou někdo nestudoval Bibli.
K. V. 1971 vězeň, 6.9.1994Z dopisu 26.6.94:
Dozvěděl jsem se od mého kamaráda, že rozesíláte Biblický kurs a velice rád bych se jej zúčastnil. V poslední době jsem přečetl několik traktátů, kde se píše o víře a velice mne to zaujalo. Půjčuji si od kolegy Nový zákon a jsem vším unešen, jsou ale věci, neboli fráze, které jsou pro mne složité a potřeboval bych zda by mne v tomto někdo mohl vést. Přestal jsem kouřit používat sprostá slova, pohybuji se někde kde to neznám a dny, kdy jsem překypoval nenávistí a zlobou jsou pryč, obavy jaké jsem měl z budoucího života jsou také pryč a já už dnes vím kudy chci jit. Potřebuji však pomoc, rady jak dál abych se nedostal na zcestí a šel tou pravou cestou v které již z počátku nalézám pokoj a lásku.
Z dopisu přiloženém u kursu 1-2:
Mnohokrát Vám děkuji za Váš dopis, Biblický kurs a časopis. Byl jsem tím velmi potěšen. ...Kurs jsem vyplnil ve vší vážnosti, nevím však, zda je to vše správné a tak vás prosím, aby jste mi to vysvětlili blíže. Časopis je moc pěkný a jsou v něm zajímavé věci a také odpovědi na to co vnitřně hledám. Den ode dne se mi zlepšuje můj psychický stav a jsem spokojenější. Vašim dopisem, vaši pomocnou rukou jsem opět nabyl a dostal větší elán, abych se v tomto zapojoval více. vězeň - V. F. 1965


Děkuji Vám za zaslání dalších částí Biblického kursu, na který Vám posílám odpověď. Jsem moc rád, že existuje nějaký způsob, aby se člověk sblížil k učení a našel tu správnou cestu k našemu Pánu Ježíši Kristu. J. S. 1954 - vězeň


Srdečně Vám děkuji za Nový zákon. Je moc pěkný a přehledný. ...Dost často čtu Starý zákon - Joba, vracím se k tomu stále. Teď ho čtu už po třetí mám k tomu takový vztah, že stále myslím na Joba jakou měl pevnou víru. Ztratil vše co měl ale na Boha nikdy nenadával. Bůh nám dává dobré i špatné jsou to určité zkoušky. Vše jsem předal Ježíši Kristu našemu spasiteli. On mi ukáže cestu kterou půjdu. Jsem tady šestý měsíc a je to pro mne velká Boží škola. Váš kurz mi hodně pomohl, dal mi určité poznání, poznání v Ježíše Krista. Jsem šťastný, že jsem ho poznal. Děkuji mu z celého srdce a chválím ho za všechno, za to že jsem tady, za všechno. O. J. - vězeň


Děkuji Vám za zaslání Oběžníku č.8. Věřte, že mi to spravilo radost. ...Zde ve Valdicích jsem ve styku s několika bratry v Kristu. Nezůstáváme v počátečním učení o Kristu, ale směřujeme k dospělosti. Celý svůj život jsem oddal do rukou našeho Pána, Ježíše Krista. Děkuji Otci našemu a Pánu Ježíši, že mé kroky vede Duch svatý a věřím, že má víra a láska v Pána Ježíše mi pomůže překonat tyto těžké chvíle.... S. L. - vězeň


Z dopisu při ukončení kursu:
Mockrát Vám děkuji za Váš dopis a kurs, což mě velice potěšilo. Od té doby co jsem poznal Pána Ježíše jsem zcela vyrovnán a šťastný, tento život jenž jsem počal již nikdy nechci ztratit ba ani zanechat. V. F. 1965-vězeň


Po ukončení Lukáše - z dopisu:
Vracím Vám zpět vyplněný kurs. Bylo to opravdu potěšením vyplňovat, rád bych pokračoval dále. Pokud bude další kurs.
...Já osobně jsem rád, že Pán mne přijal a dal mě milost. Nic se mnou neotřese. Jsem vysvobozen z moci temnosti. Také vykoupen z prokletí zákona. Právě nebýt uvězněn, nikdy bych ho nepoznal. Sláva Bohu Haleluja. V. Z. 1961


Kurs 1-2
Ač jsem pročítal společně s bratrem Mirkem Krejčirkou podobenství v Matouš 9, 16-17, tak jsme jej dosti nepochopili. Je sice k tomu dost odkazů, ty nám nedovedou dost osvětlit tento verš.
Jak tomu rozumíš: Co je třeba udělat aby člověk získal věčný život? - "Zahodit" samet, který "třebas" zaslepuje a dává "jistotu" pro popředí tkzv. smetánky vexl., lapkové a pod. Toto je Satanovo dílo. Pro získání čistoty svého srdce a nového života přijmout Ježíše Krista a jeho evangelium a přijmout víru v jeho vzkříšení po třech dnech.
Co myslel Ježíš slepotou a viděním? :
Já jsem byl osvobozen od vidění po 31 letech. Byl jsem moc špatný člověk, viděl jsem moc věcí, které lahodily mému oku, jenž nebylo mé ale dílem Satana. Tu náhle mi přišel kdosi pomoci a říci nebuď slepý a takto jsem přestal kouřit cigarety, vyznávat život lapky a falešného hráče. Vždyť to byl Pán, můj Pán Ježíš Kristus, který přišel na tento svět, aby ti, kdo vidí byli slepý a ti kdo nevidí uviděli. A proto dle evangelia vím, že kdybych byl slepý tak bych žádný hřích neměl. Děkuji za tento test, ale jsem prozatím kojencem. Pomozte mi. Děkuji.
D. Š. 1963 - vězeň


Z dopisu při ukončení kursu:
Život Pánu jsem vydal již před rokem a půl a jsem ten nejšťastnější trestanec pod sluncem - již mám proč žít a to jsem před tím, než jsem poznal Pána, neměl. Jsem moc šťastný a tento kurs mi velice dopomáhá ještě k větší radosti. Děkuji taky za velice krásný křesťanský kalendář ze kterého mám taky radost až jsem začal málem tancovat. No, už Vás nebudu zatěžovat svými výlevy, je mi trochu veseleji, když si mám s kým tady dopisovat.
M. K. - 1967


Ano, přijal jsem Pána Ježíše Krista za svého Spasitele abych měl život věčný. Bůh je láska a Boží lásku jsem poznal až zde ve vězení. T. L. 1956 - vězeň


Nyní jsem na cestě k mému, našemu Pánu, Ježíši Kristu a děkuji za tento pokrm, který se mi dostává touto formou. Š. D. 1963 - vězeň


...Jsem bývalý narkoman. Bral jsem celou škálu drog, kradl jsem a později jsem drogy prodával. Slovo Bůh či nějaký náznak náboženství mi byl daleko vzdálený. Jaksi jsem už ani nedoufal, že se můj život kdy může změnit. Teď už ale vím, že ta možnost je. Děkuji denně Pánu, že mi dal naději a ukázal tu možnost, jak dál, tak abych měl sám ze svého života radost....
Je samozřejmě otázka, zda v civilním životě nepřijdou nějaké krize, ale věřím, že je s pomocí Boží překonám. K. J. 1966


Jaký máš na to názor:
Čtení evangelia můj život změní, když z něj čteš a věříš tomu tak tě to změní.
Ano dotklo se mě to i změnilo, že se cítím jinačí než před tím. Cítím v sobě klid a bez nervů.
Z přiloženého dopisu:
....Proč jsem se dal na tuto cestu? Myslím si, že do teď jsem nejednal správně, ubližoval jsem lidem a to proto, že jsem byl vnitřně slepý a nic jsem necítil. Pak jsem si promluvil s kamarádem, který už má v sobě toho ducha a jeho vede Pán Ježíš. On mi řekl, abych se dal na tuto cestu, modlil se k Ježíši a prosil ho, aby mi odpustil mé hříchy. Potom mi dal také text a řekl mi abych jej vyplnil. Po přečtení Janova evangelia se už cítím jiný, takový volnější a otevřenější. Děkuji, že jste mi pomohli otevřít oči a že mě Pán Ježíš vymění mou duši za lepší a ne ďáblovu. B. J. 1974, vězeň, 19.1.1995


Bible je napsána už několik stovek let. Už tenkrát lidi "špatné" obracela na cestu dobra a hodila se do té doby a hodí se i do doby naší a příští.
Myslíš, že se to vztahuje i na tebe? :
Ano, i na mne, protože jiná správná cesta není než cesta kterou šel Ježíš Kristus.
K. P. 1972, vězeň, 20.1.1995


Co to znamená být přítelem Ježíše, nebo naopak světa
Myslím, že být přítelem Ježíše je být část jeho sama, rozdávat to, co on do nás vložil, lásku k bližnímu a dát schopnost rozsévat radost a chuť života.
Jak lze "vidět" Boha -Otce? je to možné i dnes?
Ano, myslím, že kdo věří, pak ano, kdo nechce, nikdy věřit nebude. Nelze nikomu nic nutit, ale ano.
Jaký máš na to názor?
Svůj život musím změnit sama, ale Ježíš mne určitě povede správnou cestou, podle toho co jsem pochopila. Zda se mě to osobně dotýká, jistě ano, i já jsem zhřešila a může mi být odpuštěno, jako bylo odpuštěno jiným. H. P. 1965, 23.2.1995 - vězeň


Ještě před tím, než jsem se obrátil na vás, pokoušel jsem se najít cestu ke Kristu sám, například opatřením si Bible, navštěvováním kostelů a pod. Napište mi prosím, jestli bych dosáhl stejného cíle jako touto cestou.
Z domu svého otce bych ty, kteří zde dělají nepořádek, jistě také vyhnal a nebylo by to nic špatného. Č. L. 1966, kurs 1.-2. 4.4.1995


.....Neboť jsem Biblí byl skutečně ohromen a po zhruba 3-měsičním čtení s bohatými dialogy s mým skoro učitelem, musím říci a konstatovat, že je v ní pravda. Pravda, která nejde jen tak snadno vyvrátit, v Bibli jsou popsány prakticky všechny problémy života, na mnoho životních situací je tam odpověď. To vše dělá z Bible jedinečnou učebnici pro život. Proto mám zájem a co možná největší poznání. Víte, v okamžicích když jsem ještě o Bibli neměl ani ponětí a hodnotil jsem svůj život a jeho způsob, dospěl jsem přesně k verši 7, 19 v Římanům. A poté, když jsem se seznamoval s Biblí jsem tam tento verš uviděl zapsaný. A již toto samo mi otevřelo oči a popohnalo k úsilí poznat co nejvíce. Je možné, že není tak podstatné ve které církvi ten který člověk je, podstatné možná je, jestli věří v Boha.
S. K. 1953, z dopisu 12.5.1995


Nebudu vůbec přehánět když Vám napíši /a nestydím se za to/ že jak jsem četl v NZ - Lukáš 23-26,43, tak mi tekly slzy a nebyla se mnou řeč celý den. Uvědomil jsem si totiž, že i za mně snášel bolest a já jsem se Ježíši Kristu odvděčil tím, že jsem kradl, ubližoval jiným a mnoho dalšího zlého, za což se teď stydím jak před Pánem Bohem, Ježíšem Kristem, tak i před sebou samotným. Už v první chvíli jsme poznal, že můj osobní život spěje k lepšímu, když jsem poprvé dostal tiskoviny se Slovem Božím do ruky, a od té doby jako by mi vše vycházelo, dařilo se mi. Cítím nad sebou Boží a duchovní moc, která mi pomáhá překonat všechny nesnáze, starosti a odloučení od nejbližších. Jsem moc šťastný, že jsem se dostal mezi lidi, kteří mě zasvětili do základů Božího Syna a Jeho Otce.
Z přiloženého dopisu u Lukáše
Můj obdiv k Ježíši je obrovský a věřím v Boží moc, která bude trvat věčně. Vím, že žijí z Boží vůle a pomoci a tak též z pomoci vykupitele Ježíše Krista. Přál bych si, aby všechen lid na celém světě bral vážně slova Ježíše Krista, tak jako je beru já. G.l J. 1964, 10.7.1995


Jsem tak hříšný, že kdyby každý hřích měl váhu jen 1xdeka, tak jsem dnes už rozdrcen. Ovšem radostná zpráva - že i já mám možnost odpuštění a získání vstupu do nebeského Království mne naplňuje radostí a dává mi chuť do boje se svým dosavadním životem i změnou mé osobnosti a chování a jednání a vystupování. H. J. - 1952, 31.7.1995


....dnešního dne se zde stal milostí Boží další Boží služebníček, tak že jsem tu z dalším bráškou. Je to již třetí člověk, kterého jsem přivedl k Pánu v poslušnosti a poddání Ducha svatého a tak je zde velká radost. Jsem šťasten a velebím Otce, že si mne používá a takto dává najevo že jsem jeho Syn. Mnoho se snažím zasvětit Pánu každou oblast svého života a sotva jednu odevzdám, hle již se jeví další a tak vedu boje a četné modlitby za obrodu, neboť chci aby plně ve mě žil Kristus. ....Ve čtení slova jak nahlas tak běžně neochabuji a píšu si malá kázáníčka a pak to tlumočím a rozebírám a docela mi to jde - neboť se předtím pomodlím a nechám vést a kolikrát úplně žasnu co se mi při tom objasní. V. F. 1965


svědectví :
....Nakonec jsem se ocitl zde ve vazbě. Přestal jsem kouřit a tak jsem se dostal na nekuřáckou celu s bráškou...., který trpělivě snášel moje lži, kterými jsem se ho snažil nadchnout. Dovedl mě za ruku k Pánu a já jsem mu za to vděčný. Uvěřil jsem, předtím jsem věřící odsuzoval a v mých očích to byli lidé potřebující nějakou oporu. Ale v skrytu duše jsem se ptal sám sebe: "Jak to, že to má takovou sílu ?" Byl jsem totiž jednou s kamarádem na křesťanském shromáždění v Krupce v kulturním domě, zpívalo se tam, byla tam úplně jiná atmosféra než na jakou jsem byl zvyklý, oslavoval se Pán Ježíš každým slovem, ale já jsem si myslel, že to je asi nějaká hra a čekají, až se do ni vpravím a když to vezmu vážně, tak v tu chvíli se stáhnou a já budu pro smích..... B. M., 29.8.1995


.......Myslel jsem si, že mě nikdo nemá rád, že nikoho nemám. Spletl jsem se. Bůh mě miluje a já miluji Boha!! V. L., 17.10.1995


Haleluja už jsem se obrátil, pokání činím každý den a neustále se snažím chodit s Bohem ať se daří či nedaří, neustále HO - Pána Ježíše Krista hledám a nalézám na své cestě. S. M. 1964, 14.12.1995
Pokud jsem tomu všemu rozuměl, tak Bůh měl s Ježíšem od začátku jeho narození záměr, aby se obětoval za lidi. Zároveň ale, než k tomu dojde chodil po světě a kázal vlastně učil lidi. Jaký by měli být a jak žít. J. P. 1961 , 26.2.1999, vězeň


Jak tomu rozumíš - Udivuje tě, že se Ježíš ve druhé kapitole rozhněval:
Pokud by někdo znesvětil mé bydliště, nebo mou rodinu, budu jednat stejně. V podstatě zamezoval zneužívání Svatého místa k obchodu a zločinu ducha. Ta slova jsou fakta.
S. V. 1968 - vězeň, 4.5.1999


Jak tomu rozumíš - Udivuje tě, že se Ježíš ve druhé kapitole rozhněval:
Udivuje mě jeho odvaha a síla postavit se na odpor tolika lidem, navyklým dělat tyto věci dlouho předtím, než mezi ně přišel.
Nevím, jak se dá věřit něčemu, čemu brání rozum /některé technicky nemožné a nelogické věci/. Dá se chtít a přijde to samo, jak dojít k přesvědčení, že to je všechno pravda?
P. J. 1965 - vězeň, 10.5.1999


Děkuji za možnost se něco naučit a dovědět se o životě a odkazu Ježíše Krista. Skutečně jsem toto četl poprvé. Jak už jsem psal v mém prvním dopise, nikdy jsem si neudělal čas. Možná, že to vše má i co dělat s tím, že jsem se octl ve vězení. Tady teprve má člověk tolik času, že se začne zajímat i o věci které venku pokládal za marný a zbytečně promrhaný čas. Promiňte, že to píši takhle, ale je to tak a bohužel bude ještě hodně takových jako já. Což je škoda, protože já jsem přišel k názoru, že přečíst si něco takového jako je Evangelium člověkovi moc dá. I když nebude hned věřit, tak ale vřele doporučuji přečíst si to, každému to určitě něco dá. J. P. - 1961, 30.3.1999, vězeň


Děkuji za zaslání druhé části kurzu a za Váš dopis. Dopis jsem si pozorně přečetl a zjistil jsem, že jsem v první části kurzu chyboval. Napsali jste mi jaké chyby to byly a zároveň napsali odpovědi správné. To je přesně to co bych potřeboval, totiž, aby mě někdo obrazně řečeno vzal za ruku a provedl celým Novým zákonem. ......V biblickém kurzu 3.- 4. JE mě velmi zaujalo jak silná je pravda která je napsána o událostech té doby.
K. R. 1968, 13.7.1999, vězeň


Děkuji za možnost se něco naučit a dovědět o životě a odkazu Ježíše Krista. Skutečně jsem toto četl poprvé...Možná, že to vše má i co dělat s tím, že jsem se octl ve vězení. Tady teprve má člověk tolik času, že se začne zajímat i o věci, které venku pokládal za marný a zbytečně promrhaný čas. Promiňte, že to píši takhle, ale je to tak a bohužel bude ještě hodně takových jako já. Což je škoda, protože já jsem přišel k názoru, že přečíst si něco takového jako je Evangelium člověku moc dá. I když nebude hned věřit, tak ale vřele doporučuji přečíst si to, každému to určitě něco dá. J. P., 31.3.1999, vězeň


Měl bych zájem o studium Bible a poznávání Boha, zatím jsem jej poznal z Vaši sbírky "Jak poznat Boha". Jsem rád, že se mi to dostalo do rukou a mohl do toho nahlídnout, věřím, že jen s pomocí Boží se dá vše překonat a pocítit proměnu. Z. P. - vězeň, 1961, 31.8.1999

Dostala se mi do rukou Vaše mini brožurka "Jak poznat Boha", a tam jsem narazil na skvělé myšlenky humánnosti, no prostě skvělého přístupu k věci ohledně chování, přístupu člověka k člověku. Všiml jsem si, že byste mi mohli zaslat výtisk Bible i s nějakými vysvětlivkami, tak bych si ji rád přečetl a zamyslel se nad světem a taky sám nad sebou. Byl bych Vám velmi vděčen, kdybyste mi mohli tuto Knihu zaslat i s příručkou. Sedím tady za výrobu pervitinu, samozřejmě jsem byl na něm závislí asi 5 let, takže teď dost tápu co a jak dál. J. H. vězeň, 14.10.1999


Udivuje tě, že se Ježíš ve druhé kapitole rozhněval? :
Neudivuje, myslím si, že každý je nespokojen, když je ovládán svými neřestmi. Jenomže každý není dost silný, aby tyto neřesti z těla vyhnal a opustil je, tak jak to udělal Ježíš, když z chrámu vlastního těla tyto neřesti vybičoval.
Prosím vás, nebude před Bohem a Kristem považováno mé jednání jako účelové? Vždyť téměř celý svůj život jsem žil volně a příkazy a zákazy se mě ničím netýkaly. Teď, když se blíží konec mého života, tak najednou bych chtěl mít poddíl na život věčný.
J. K. 1952, 21.3.2000


Bůh je původcem všeho. Rovněž tak i mým. A když je mým původcem je i mým Otcem. Prováděl mě vlastně celým životem, jenom já jsem si to v běhu života nestačil uvědomovat. On mě viděl a já na něj zapomněl. K. J. 1952, 30.3.2000, vězeň


...V první řadě vám chci poděkovat za službu, které se mi od vás do stalo....Vím, že toho nejsem hoden a i přesto jste mě nezavrhli, jako to dělají ti, kteří soudí mé skutky. Jsem totiž velký zloděj.........Mám před sebou brožurku od vás, na které je napsáno "Toužíš po svobodě?" - ano toužím, ale ne po té, které se říká jít ven. Víc mě drtí vězení mého ducha, než vězení mého těla.... Chtěl bych se očistit, ale nevím jak na to - vím, že žádný trest, který mě vyměří soudy tohoto světa mě neočistí..... Chtěl bych vědět něco o tom jak se očistit, nebo stačí věřit a jsem čistý? Komu se mohu vyzpovídat? Když to učiním u vyšetřovatele, pošlou mě zase k dlouholetému vězení a z toho mám už panickou hrůzu - vždyť život mimo vězení znám jen velmi málo..... J.K. 1952, 21.3.2000

Chtěl bych vám poděkovat za vaši trpělivost a laskavost, kterou jste pro mně zatraceného učinili. Svět mně zavrhl a tím jsem ho ztratil, ale našel jsem něco nového, něco lepšího než je svět a život v něm. Dostatečně jsem pochopil slova Krista, kde říká "Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne Otec, který mě poslal". Jsou kolem mne lidi, ale žádný nejeví zájem obrátit se k poznání Ježíše Krista a Boha. Pokud mi to nebylo dáno i já jsem přehlížel vše co pochází od Boha. Přišlo to tak náhle, že se sám sobě divím, tak jako se tomu diví i mé okolí - lidi co se mnou bydlí.... Nyní mé srdce tepe z Boha a pro Boha, vše ostatní je iluzorní, naprosto stejné jako sen. Mnoho zbytečných věcí zůstalo za branou vězení a zbytek postupně od sebe odhodím. Kouření mi bude dělat trochu více starostí, ale s Boží pomocí to určitě vydržím. Předem děkuji za vaši Bibli, ani nevíte jak se nyní těším, jak malé dítě. J. K. 1952, 30.3.2000


Moc si vážím Vaší pomoci, myslím, že jste v dnešní době organizace, která je nesmírně potřebná. ...... Každopádně mně Evangelium podle Jana nejen potěšilo, ale především o něco více naznačilo o cestě vpřed. Jsem Vám tudíž nesmírně vděčný. V pozici ve které se nacházím je značně náročné se věnovat Bibli a jejímu učení. A to nejen pro plno problémů, které se ve vazbě kupí, ale i pro výsměch okolí, kterému se nelze vyhnout. V. J. 1961, 1.8.2000


O Bohu jsem věděl a cítil Jeho přítomnost po celý svůj život, ale já pitomec jsem si pořád namýšlel, že svůj život držím sám a Jeho příkazy nemusím plnit. Když seslal na mě strach, že to neb ono nesmím dělat, vzepřel jsem se mu a ten strach ve svém vzdoru potlačoval s tím, že se mi nic nemůže stát. Dnes už vím, že bez Něj nic není a kdo Jeho ztratí, život se mu stane pustinou i kdyby měl všechno bohatství tohoto světa. Bůh mi dal možnost všeho se dotknout, ale bez něj spokojenost se obrátila v další shon najít cestu z prázdnoty života a čím jsem byl rychlejší ve svém počínání, o to jsem byl prázdnější a pustší.
Ano, poznávám sám sebe jako největšího hříšníka, který potřebuje Boží milost. Vím co mám činit, aby mě Ježíš Kristus našel ke své spáse. Je to tvrdé a těžké, ale za tu námahu stojí. Kvůli penězům jsem se musel rovněž podrobovat těžkým zkouškám. A hle, ruce mám prázdné, peníze zmizely mezi prsty. Vím, že ježíš Kristus je hodnota trvalá.
J. K. vězeň, 1952, 4.8.2000


Poznáváte sám sebe jako hříšníka, který potřebuje Boží milost a odpuštění? :
Ano, horší je, že jsem o to žádal před půl rokem a neustále padám. Vždy mě nějaká pohanská situace srazí k zemi, ale usilovat ano chci, chci být spasen.
T. H. vězeň 1973, 14.9.2000


Jsem začátečník v poznání Boha. Od té doby, kdy se Bůh objevuje každý den v mém životě se mi od základu změnil život. P. K. 1975, vězeň


Jsem velice rád, že mi takto pomáháte. Teď jsem úplně jiný člověk. A věřte mi, že jste mi změnila život, protože je toto dost velká podpora pro mne, když se všichni na mne vykašlali. Já vím, zčásti jsem si to zavinil sám a můžete mi věřit, že vy jste mi pomohli.
Jaký máš na to názor ?:
Nedovedu to přesně říci, nebo napsat, ale čtení evangelia mě úplně změnilo.
Myslíš, že se to vztahuje i na tebe ?:
Ano, protože tomu věřím a vím, že mne stále pozoruje a je se mnou. T. O. 1971, 22.2.2001


V koho tedy musíme věřit, abychom byli spaseni?
V Ježíše Krista? Ale to byl jeho syn, ne? Co když někdo věří v Boha? Tím ale nechci znevažovat Ježíše Krista, to je stále největší Syn člověka, který kdy žil. Ale co Bůh?
Je to v pořádku, když si myslím, že všechna monoteistická náboženství světa mají jediného a toho samého Boha? Jen ta náboženství mají různé názvy. Jakoby existovalo např. několik cest a všechny nakonec končily u jediného Boha. Kromě cest zla, to je jasné. Dále: mohu považovat Bibli za takový "Zákon" pro správný život, "návod" jak žít s pravdou /vlastně s Bohem/. P. B. 27.3.2001, vězeň, r. n. 1966


Jakým způsobem mám promlouvat k Bohu, aby mě vyslyšel? A kdy se dozvím, že moje hříchy jsou odpuštěny? Jak bych se měl vyhnout depresím a jak si sám mám pomoci? Co je moudrost a jak ji můžu získat? Proč je moudré uplatňovat v životě Boží zákony a zásady? Co to znamená Ježíšova moc nemá hranic? Jak máme být očištěni my hříšníci kteří kradou, nebo zabijí. Zajímalo by mě jak to mají odčinit. Zrovna já abych byl očištěn.
J. K. vězeň , 25.10.2001


Přesně takový pokoj, o kterém se píše v Janovu evangeliu, hledám i já. Pokoj, který nabízí Bůh, pokoj duše. Chci mít v srdci mír, proto bych ho rád otevřel Bohu, ale zatím nevím jak. Bude to pro mne asi dlouhá cesta a se spoustou potíží. Ale chci po ní jít, protože bez nějakého vedení, bez Božího vedení, ten můj život je úplně ubohý. Je to věčné bloudění a hledání jeho smyslu. Tam, kde se nic takového najít nedá, až je mi trapně o tom i psát.
....spoustu věcí nevidím a věřím na ně. Teď je mi to úplně jasné. Nejtrefnější je ale moje obava z toho, že Bůh bude mít nárok na můj život, že ho musím ve spoustě věcech změnit, podřídit Bohu a to jak tuším bude asi bolestivé, ale nutné.....
P. B. 27.3.2001, vězeň, 1966


Jestliže ti něco brání přijmout Ježíše do svého života, co je to?
Nebrání mi nic. Vědomě jsem Boha do svého života přijal. Jen nevím, jestli to není málo, asi je pro to potřeba dělat více. Taky musím vytrvat, to je jasné. Ale také bych rád nějaké znamení, něco, co mě alespoň trochu utvrdí, že toto je ta pravá cesta, pravda a život. Je možné na něco takového čekat, nebo s tím alespoň počítat?
P. B. 16.5.2001


Tento kurz mi hrozně dal, umožnil mi se dívat na věci o trochu jinak a moc mě posílil. Také na mě velmi zapůsobilo obrácení od D.L.Moodyho. Za celý kurz moc děkuji.
L. Ch. 11.2.2002, vězeň

Email | Kontakt | Webmaster © JMA