KPK -> hlavní stránka iKPK.cz -> hlavní stránka
KPK -> hlavní stránka
nic
PROJEKTY -> Přehled projektů, na kterých se KPK podílí
AKTUÁLNĚ -> Aktuality, události, články ... NABÍDKA -> Přehled všech věcí k objednání PROJEKTY -> Přehled projektů, na kterých se KPK podílí O NÁS -> Více o KPK KONTAKT -> Napište nám

Ilustrace k projektu

Pro každého (1991 - 2018)

Objektivních informací o křesťanství a o jeho skutečné podstatě není v naší zemi nazbyt. KPK proto seznamuje veřejnost prostřednictvím systematické distribuce informačních materiálů se základními zásadami křesťanské víry a s nadějným Kristovým poselstvím. V nabídce se objevují např. letáky: Pro každého, Bible a křesťanství, Světový bestseller, Vládce vesmíru, Jak získám pokoj s Bohem. Naši nabídku zatím obdržely téměř všechny domácnosti v ČR.

K objednání: Průvodce cestovatele, Vládce vesmíru
Související misijní články: 1) , 2) , 3) , 4) Nabízíme řadu 8 druhů letáků od prof. Wernera Gitta + další letáky vydané KPK, z.s. např. Jak získám pokoj s Bohem a Odstraňovač skvrn

Ilustrace k projektu

Korespondenční biblické kurzy a písemná “linka důvěry“ (1991 - 2018)

Kurzy pro dospělé i mladší věkové skupiny, máme více než 4000 úspěšných absolventů a tisíce vyřízených odpovědí na osobní dopisy našich dopisovatelů.

K objednání: Evangelia - ty nejlepší zprávy z Bible, korespondeční biblické kurzy pro dospělé

Ilustrace k projektu

Vězeňská misie (1992 - 2018)

Články: Vybráno z dopisů

Dáváme naději lidem, kteří ztratili důvěru společnosti. Jsou za dobře hlídanými zdmi a branami věznic, ale cesta k Bohu je i pro ně otevřena. Zaměřujeme se na písemnou pastorační péči o vězně, vedeme s nimi korespondenční biblické kurzy a v případě potřeby poskytujeme nejnutnější materiální pomoc.


Ilustrace k projektu

Dětské kluby (2002 - 2007)

Co se v mládí naučíš ... Děti poznávaly Boží plán s člověkem a další důležité věci z Bible. Současně se učily, že přátelství, láska, vděčnost nemusí být jen prázdnými pojmy. V našich klubech s názvem „Zlatokopové“ objevovali školáci poklady skryté v Bibli, Knize knih. Dětské kluby nyní pracují pod hlavičkou Církve bratrské v Hradci Králové

Dobrá zpráva (1995 - 2014)

Články: Fotky z dětského domova a azylového domu

Práce s dětmi, které zajímá Boží poselství přinesené Ježíšem Kristem.
Materiály: Dobrá zpráva, plakát a soutěž Všichni čtou Bibli

K objednání: Tajemství betlémské hvězdy

Ilustrace k projektu

Titanik (1997-1998)

Distribuce speciálního letáku, který reagoval na módní vlnu spojenou s filmem Titanic v letech 1997-1998. Zajímavý leták se dostával k divákům při promítání v kinech a upozorňoval je na nebezpečí, kterým se člověk nevyhne ani při životě na souši.
Materiál: Letáček Titanik


Ilustrace k projektu

BibelMobil (1998-2001)

Články: , Fotografie a ohlasy

Informační a výstavní akce s dvoupatrovým autobusem “BibelMobilem“ zapůjčeným z Berlína. Ve speciálně upraveném interiéru probíhá výstava o Knize knih, videoprojekce příběhů z Bible, prodejní koutek s křesťanskou literaturou, přednášky a soutěže o věcné ceny. Program je určen pro školní třídy i pro veřejnost. Během akce, která proběhla asi na 20 místech v ČR, absolvovalo program v autobusu asi 10.000 dětí.


Ilustrace k projektu

Akce Nový život 2000 - film JEŽÍŠ (2001-2007)

Rozsáhlý projekt pražské organizace Nový život o.p.s., která promítá nejznámější (a také nejvydařenější) filmové zpracování příběhu Ježíše Krista. KPK zasílá zájemcům, které hluboce oslovilo toto filmové dílo, videokazetu s filmem „Ježíš“, knihu “Více než tesař“, která podrobněji zachycuje život, působení a osobnost Ježíše Krista a také audioverzi tohoto příběhu. Tuto službu jsme zatím mohli nabídnout více než šesti tisícům zájemců, kteří od nás obdrželi tento atraktivní balíček. Ti, kteří mají hlubší zájem, se zapojují do dalšího vzdělávacího a poradenského programu KPK. Podobnou akcí byla i účast KPK na satelitní evangelizaci ProChrist s Ulrichem Parzanym. V letech 2004-2009 se KPK podílelo na přípravě programů ProChrist a JesusHouse.


Ilustrace k projektu

Dobrá setba (1995-2019)

KPK se každoročně podílí na distribuci české verze oblíbeného kalendáře DOBRÁ SETBA pro denní čtení z Bible. Kalendář vydávaný německým vydavatelstvím GBV-Dillenburg zasíláme tisícům zájemců. Jsou k dispozici i kalendáře pro děti

K objednání: Dobrá setba 2019

Ilustrace k projektu

Letní pobyty pro zahraniční křesťany (1993-2010)

Ve sjednocující se Evropě se neobejdeme bez osobních kontaktů s lidmi různých národností. KPK proto pomáhá při organizaci pobytů mladých křesťanů ze zahraničí, kteří přijíždějí do ČR, poznávají turistické zajímavosti a spolupracují s KPK při letákové misii. Setkávají se také s místními křesťany, účastní se programů v českých církvích a tak se prohlubuje jejich pozitivní vztah k naší zemi a jejím obyvatelům. Pobyty dávají příležitost pro spolupráci českým křesťanům.

Email | Kontakt | Webmaster © JMA