Irwin na měsíci

Více než pozemšťané 

Svědectví amerického astronauta Jamese B. Irwina – člena posádky kosmické lodi Apollo 15, která provedla v červenci roku 1971 přistání na Měsíci 

Jsem teď něco víc než pozemšťan, protože jsem chodil po Měsíci. To, že jsem tam byl, hluboce ovlivnilo celý můj další život. Než jsem vzlétl do kosmického prostoru s posádkou Apollo 15 v červenci 1971, byl jsem – mírně řečeno – jen vlažný křesťan, ale cítím, že Pán (Bůh) mne poslal na Měsíc, abych se vrátil na Zem s jeho Synem, Ježíšem Kristem.
Úspěchy v kosmu jsou vsazeny do správné perspektivy, uvědomíme-li si, že to, že Bůh chodí po Zemi, je mnohem důležitější, než když člověk chodí po Měsíci. Věřím, že Bůh chodil po Zemi před 2000 lety v osobě Ježíše Krista. Vydal jsem celý svůj život službě Pánu, abych lidem kdekoli vyprávěl o tom, jak se život změní Kristovou zvěstí.
Pán i dnes „chodí po Zemi“ a děje se tak skrze tvůj i můj život. Volá každého z nás, abychom mu sloužili. Bůh tě miluje a přeje si, abys vstoupil do tohoto převzácného vztahu a přátelství s Ním. Můžeš být víc než pozemšťan a přitom nemusíš vzlétnout do kosmu, jen se poddej Pánu. Přiznej své viny, uznej, že Ho nutně potřebuješ, že na něm závisíš, otevři se dokonalému Božímu odpuštění a přijmi Ježíše Krista do svého života jako svého Pána a Spasitele (Zachránce). To je první krok k novému životu – k životu s nadpřirozenou silou a k životu v opravdové hojnosti. Ježíš přece prohlašuje:“Já jsem přišel, aby měly život (jeho ovce – vlastně všichni lidé)a měly ho v hojnosti“ Janovo evangelium 10,10.
F.M. Dostojevskij dospěl k názoru, že každý člověk celý svůj život hledá někoho nebo něco, komu nebo čemu by mohl plně věřit. Někdo nachází odpověď, mnozí ji však nenacházejí. Já věřím, že Ježíš Kristus je touto odpovědí pro každého v kterékoli době.
Má první kniha má název „Ovládnout noc“. Tento název pochází vlastně z knihy Genesis, Gn 1,16 (Genesis – první kniha Bible, pozn. vydavatele): „Učinil tedy dvě veliká světla, větší světlo, aby vládlo ve dne a menší světlo, aby vládlo v noci, učinil i hvězdy“. Bůh stvořil Měsíc, aby se jeho světlo linulo do fyzických temnot lidstva. Po mnoha letech pak poslal na svět svého Syna Ježíše, který přinesl světlo do duchovní temnoty člověka.
Prošel jsem dlouhou cestu ve svém hledání světla a pravdy – a stále ještě mám mnoho putování před sebou. Ale rád se s Vámi podělím o největší objev: o nový život v Kristu. Můžete se stát někým, kdo je daleko víc než pouhý pozemšťan.
Když jsme proletěli snad 3/4 miliónu kilometrů k Měsíci a zpět, byl to výškový nebo dálkový let, ale my přece můžeme vzlétnout ještě výš, i když jsme zde na Zemi – a to jako muži a ženy, kteří se rozhodli žít pro Krista. 

James B. Irwin 

(čerpáno z Úvodu k jeho knize „Více než pozemšťané“ /More than earthlings/ vydané v ČSFR r. 1990)


Buďte první, kdo okomentuje “Irwin na měsíci”