Aktuální projekty
Pro každého

od roku 1991 – 2022

Objektivních informací o křesťanství a o jeho skutečné podstatě není v naší zemi nazbyt. KPK proto seznamuje veřejnost prostřednictvím systematické distribuce informačních materiálů se základními zásadami křesťanské víry a s nadějným Kristovým poselstvím. V nabídce se objevují např. letáky: Pro každého, Bible a křesťanství, Světový bestseller, Vládce vesmíru, Jak získám pokoj s Bohem. Naši nabídku zatím obdržely téměř všechny domácnosti v ČR.
V rámci tohoto projektu nabízíme řadu letáků zaměřených jak na evangelizaci, prohloubení vztahu s Bohem, či odpovědi na palčivé otázky dnešní doby. Aktuální nabízené letáky jsou možné objednat zdarma v sekci Nabídka.
Korespondenční biblické kurzy
a písemná “linka důvěry“

od roku 1991 – 2022

Kurzy pro dospělé i mladší věkové skupiny, máme více než 4000 úspěšných absolventů a tisíce vyřízených odpovědí na osobní dopisy našich dopisovatelů.

.
Dobrá setba

od roku 1995 – 2022

KPK se každoročně podílí na distribuci české verze oblíbeného kalendáře DOBRÁ SETBA pro denní čtení z Bible. Kalendář vydávaný německým vydavatelstvím GBV-Dillenburg zasíláme tisícům zájemců. Jsou k dispozici i kalendáře pro děti.

.

:

Vězeňská misie

od roku 1992 – 2022

Dáváme naději lidem, kteří ztratili důvěru společnosti. Jsou za dobře hlídanými zdmi a branami věznic, ale cesta k Bohu je i pro ně otevřena. Zaměřujeme se na písemnou pastorační péči o vězně, vedeme s nimi korespondenční biblické kurzy a v případě potřeby poskytujeme nejnutnější materiální pomoc.