Pro Každého

1991-2019

Objektivních informací o křesťanství a o jeho skutečné podstatě není v naší zemi nazbyt. KPK proto seznamuje veřejnost prostřednictvím systematické distribuce informačních materiálů se základními zásadami křesťanské víry a s nadějným Kristovým poselstvím. V nabídce se objevují např. letáky: Pro každého, Bible a křesťanství, Světový bestseller, Vládce vesmíru, Jak získám pokoj s Bohem. Naši nabídku zatím obdržely téměř všechny domácnosti v ČR.
V rámci tohoto projektu nabízíme řadu letáků zaměřených jak na evangelizaci, prohloubení vztahu s Bohem, či odpovědi na palčivé otázky dnešní doby. Aktuální nabízené letáky jsou možné objednat zdarma v sekci Nabídka.