Ukončené projekty

.

Dobrá zpráva (1995 – 2014)

Práce s dětmi, které zajímá Boží poselství přinesené Ježíšem Kristem.
Materiály: Dobrá zpráva, plakát a soutěž Všichni čtou Bibli

.

..

Letní pobyty pro zahraniční křesťany (1993-2010)

Ve sjednocující se Evropě se neobejdeme bez osobních kontaktů s lidmi různých národností. KPK proto pomáhá při organizaci pobytů mladých křesťanů ze zahraničí, kteří přijíždějí do ČR, poznávají turistické zajímavosti a spolupracují s KPK při letákové misii. Setkávají se také s místními křesťany, účastní se programů v českých církvích a tak se prohlubuje jejich pozitivní vztah k naší zemi a jejím obyvatelům. Pobyty dávají příležitost pro spolupráci českým křesťanům.

.

::

Dětské kluby (2002 – 2007)

Co se v mládí naučíš … Děti poznávaly Boží plán s člověkem a další důležité věci z Bible. Současně se učily, že přátelství, láska, vděčnost nemusí být jen prázdnými pojmy. V našich klubech s názvem „Zlatokopové“ objevovali školáci poklady skryté v Bibli, Knize knih. Dětské kluby nyní pracují pod hlavičkou Církve bratrské v Hradci Králové

.

::

Akce Nový život 2000 – film JEŽÍŠ (2001-2007)

Rozsáhlý projekt pražské organizace Nový život o.p.s., která promítá nejznámější (a také nejvydařenější) filmové zpracování příběhu Ježíše Krista. KPK zasílá zájemcům, které hluboce oslovilo toto filmové dílo, videokazetu s filmem „Ježíš“, knihu “Více než tesař“, která podrobněji zachycuje život, působení a osobnost Ježíše Krista a také audioverzi tohoto příběhu. Tuto službu jsme zatím mohli nabídnout více než šesti tisícům zájemců, kteří od nás obdrželi tento atraktivní balíček. Ti, kteří mají hlubší zájem, se zapojují do dalšího vzdělávacího a poradenského programu KPK. Podobnou akcí byla i účast KPK na satelitní evangelizaci ProChrist s Ulrichem Parzanym. V letech 2004-2009 se KPK podílelo na přípravě programů ProChrist a JesusHouse.

..

BibelMobil (1998-2001)

Informační a výstavní akce s dvoupatrovým autobusem “BibelMobilem“ zapůjčeným z Berlína. Ve speciálně upraveném interiéru probíhá výstava o Knize knih, videoprojekce příběhů z Bible, prodejní koutek s křesťanskou literaturou, přednášky a soutěže o věcné ceny. Program je určen pro školní třídy i pro veřejnost. Během akce, která proběhla asi na 20 místech v ČR, absolvovalo program v autobusu asi 10.000 dětí.

.

::

Titanik (1997-1998)

Distribuce speciálního letáku, který reagoval na módní vlnu spojenou s filmem Titanic v letech 1997-1998. Zajímavý leták se dostával k divákům při promítání v kinech a upozorňoval je na nebezpečí, kterým se člověk nevyhne ani při životě na souši.
Materiál: Letáček Titanik

.

.